"I miss what we almost had."
-

(Source: yoursixwordstory, via bree-ze)

"Mitte miski ei saa olla koledam kui sulle ammu tuttava ja armsa inimese muutumine kellekski võõraks ning arusaamatuks."
-

(Source: tsunga-tsanga, via tiigelviigel)